Tančík vz. 33

Ve dvacátých letech podlehla většina vyspělých států „tančíkové módě“. Stejně tak tomu bylo i u Československa, které v roce 1930 zakoupilo tři britské tančíky Carden-Loyd s licencí na jejich výrobu. Při armádních zkouškách bylo zjištěno, že tyto tančíky jsou bezcenné, proto byly v ČKD přepracovány a až pak byly zařazeny do výzbroje pod označením tančík vz. 33.

Některé tančíky se zúčastnili bojů v roce 1938 proti Freikorpsu , dále několik vozidel bojovalo na Podkarpatské Rusi a během SNP.
VÝZBROJ

2 lehké kulomety vz.26

OSÁDKA
PANCÉŘOVÁNÍ 4-12mm
RYCHLOST 35km/h